Moment Translate Logo
 
Služby
Moment Translate nabízí kvalitní překladatelské služby jak pro soukromé osoby, tak i firmy a podniky všeho druhu. V současné době naše agentura zajišt'uje překlady textů do všech hlavních evropských jazyků v různych kombinacích:
 • Angličtina
 • Španělština
 • Italština
 • Němčina
 • Holandština
 • Ruština
 • Francouzština
 • Čeština
 • Polština
 • Běloruština
 • Čínština
 • Arabština
 • Portugalština
Provádíme ústní i písemné tlumočení a překlady v nejrůznějších oblastech činnosti člověka:
 • Soukromá korespondence
 • Byznys-korespondence, dokumentace apod.
 • Specializované překlady: právní, lékařské, vědecké, technické apod.
 • Literární překlady
 • Překlady reklamní produkce
 • Překlad soukromých a firemních webových stránek
 • Překlad programového vybavení
 • Doprovod delegace a soukromých osob
 • Obsluhování prezentace, konference, telekonference apod.
 • Překlad a tlumočení audio- a videomateriálů
Překladatelská agentura Moment Translate také provádí redigování a korigování hotových překladů. A to není zdaleka vše, co můžeme nabídnout. Spojte se s námí. Jsme připraveni posoudit a projednat všechny vaše požadavky!
 

Copyright © Moment Translate