Moment Translate Logo
 
Sazby

Služba Rozsah Cena
Písemní překlad
Soukromá korespondence 1 slovo/1 str. 1800 úhozů € 0,025-0,06/6,25-15
Byznys-korespondence, dokumentace apod. 1 slovo/1 str. 1800 úhozů € 0,025-0,06/6,25-15
Specializované texty: právní, lékařské, vědecké, technické apod. 1 slovo/1 str. 1800 úhozů € 0,04-0,08/10-20
Literární texty 1 slovo/1 str. 1800 úhozů € 0,033-0,07/8,25-17,5
Reklamní produkce 1 slovo/1 str. 1800 úhozů € 0,04-0,08/10-20
Soukromé a firemní webové stránky 1 slovo/1 str. 1800 úhozů € 0,04-0,08/10-20
Programové vybaveni 1 slovo/1 str. 1800 úhozů € 0,04-0,08/10-20
Tlumočení (ústní)
Doprovod delegace a soukromých osob 1 hodina € 30
Obsluhování prezentace, konference, telekonference apod. 1 hodina € 35
Tlumočení a překlad audio- a videomateriálů 1 minuta € 3-6
Redigování a korigování hotových překladů 1 slovo/1 str. 1800 úhozů € 0,015-0,03/3,75-10


Cena závisí na místu objednávky a potřebné specializaci překladu.
Minimální cena objednávky překladu obnaší: € 10.
Minimální rozsah objednávky tlumočení se počita na 8 hodin.
To však nejsou zdaleka všechný služby, ktere Vám můžeme nabidnout. Spojte se s nami, jsme připraveni posoudit a pojednat vaše libovolné požadavky!
 

Copyright © Moment Translate