Moment Translate Logo
 
Podmínky
Jestli máte materiály které potřebujete přeložit:
a) Na elektronickém nosiči,
Překlad je možno objednat bud' e-mailem. Po obdržení objednávky, Vám odešleme kalkulaci ceny za překlad. Za služby můžete zaplatit: šekem, převodem na účet, složenkou, předplatným (kreditem), v hotovosti pří předání, použitím platebních karet atd. Ve stanovenou dobu obdržíte svou objednávku podle předem dohodnutých podmínek;
b) Vytištěné (na listech formátů A3, A4, knihy, brožury apod.),
Odešlete materiál, který potřebujete přeložit, poštou. Manažer naší společnosti se s vámí telefonicky spojí a projedná veškeré detaily objednávky. Potom Vám odešleme kalkulaci ceny (za objednanou práci) za překlad. Za služby můžete zaplatit: šekem, převodem na účet, složenkou, předplatným (kreditem), v hotovosti pří předání, použitím platebních karet atd. Ve stanovenou dobu obdržíte svou objednávku podle předem dohodnutých podmínek;
c) Na audio- a videonosičích,
Překlad z audio- a videonosičů je možno udělat jak písemné, tak nahrát na audio- a videonosiče; ceny se budou lišit. Odešlete materiál, který potřebujete přeložit, poštou. Manažer naší společnosti se s vámí telefonicky spojí a projedná veškeré detaily objednávky. Potom Vám odešleme kalkulaci ceny za překlad a sdělíme lhůtu vykonání zákázky. Za služby zaplatíte libovolním, pro Vás nejvýchodněším způsobem. Ve stanovenou dobu obdržíte svou objednávku podle předem dohodnutých podmínek;
d) Překlad soukromých a firemních webových stránek,
Pro překlad materiálů na soukromých a firemních webových stránkach je dostatečné sdělit webovou adresu vašého zdroje a vaše podmínky. Po jejich obdržení Vám odešleme kalkulaci ceny za překlad a oznámíme termín vyplnění zakázky. Za služby zaplatíte libovolníim, pro Vás nejvýchodněším způsobem. Ve stanovenou dobu obdržíte svou objednávku podle předem dohodnutých podmínek.
• Tlumočení
Odešlete Vaše podmínky: místo pobytu, rozsah a specifika prací. Po jejich obdržení Vám odešleme kalkulaci ceny za tlumočeni a oznámíme termín vyplnění objednávky. Za služby zaplatíte libovolním, pro Vás nejvýchodněším způsobem. Naši odborníci jsou vždy připraveni odjet do kteréhokoliv místa světa!
• Redigování a korigování hotových překladů
Naši odborníci jsou připraveni udělat redigování a korigování hotových překladů. Odešlete nám text elektronickou nebo obyčejnou poštou. Po jeho obdržení Vám odešleme kalkulaci ceny za překlad a oznámíme termín vyplnění zakázky. Za služby zaplatíte libovolním, pro Vás nejvýchodněším způsobem. Ve stanovenou dobu obdržíte svou objednávku podle předem dohodnutých podmínek.
• Způsoby platby
Zaplatit můžete pomocí šeku, bankovního převodu na účet, složenky, předplaného (kreditu), v hotovosti pří předaní, platebních karet, systému Western Union, platebních Internet-systemů.
• Expresní překlady a tlumočení
Jestliže potřebujete mít Váš text přeložen co nejrychlejí, objednejte si expresní překlad. Moment Translate disponuje lidskýmí zdroji pro plnění expresních překladů.
• Důvěrnost
Agentura zaručuje pro naše klienty úplnou důvěrnost a neporušenost dokumentů.
• Styl a terminologie
Jsme vždy připraveni zvažit jakékoliv požadavky klienta týkající se stylu a terminologie překladu. Prosím, dejte si pozor na gramatickou správnost výchozích dokumentů, protože: gramatické chyby originálu mohou vyvolat lexikalní a stylistické nepřestnosti překladu.
• Úprava
Podle přani zákazníka můžeme vykonat překlad dokumentů se stejnou úpravou, to jest se zachováním výchozího formátování, tabulek, kreseb apod. Využíváme všechny hlavní formáty počítačových dokumentů.
• Doplňkové výdaje
Moment Translate poskytuje možnost zaměstnání svých tlumočníků jak pro soukromé osoby, tak organizace. Vsechny dopravní výdaje v souvislosti s příjezdem a odjezdem, a také pobytem tlumočníka ve městě/zemi zákazníka, hradí zákazník.
 

Copyright © Moment Translate