Moment Translate Logo
 
Voorwaarden
Als U materiaal ter vertaling aanbiedt:
a) Per e-mail
Stuur ons het te vertalen materiaal en Uw wensen per e-mail. Na ontvangst sturen wij U een berekening van de kosten voor de vertaling. U betaalt op een voor U gemakkelijke manier. Binnen het overeengekomen tijdsbestek ontvangt U Uw vertaling op de manier zoals met U voorheen is overeengekomen.
b) Gedrukt (A3,A4,boeken, Tijdschriften etc.)
Stuur ons het te vertalen materiaal per post. Onze manager neemt na ontvangst contact met U op om alle details van de vertaling met U te bespreken. Hierna sturen wij U een berekening van de kosten voor vertaling. U betaald onze diensten op een voor U gemakkelijke manier. Binnen het overeengekomen tijdsbestek ontvangt u Uw vertaling op de manier zoals met u voorheen is overeengekomen.
c) Vertaling van audio- en videomateriaal
Het te vertalen audio- en videomateriaal kan zowel schriftelijk als op cassette worden aangeboden, de prijs van het vertalen is hiervan afhankelijk. Stuur ons het materiaal per post, na ontvangst neemt onze manager contact met U op om alle details van de vertaling met U te bespreken. Hierna sturen wij U een berekening van de kosten voor vertaling. U betaalt onze diensten op een voor U gemakkelijke manier. Binnen het overeengekomen tijdsbestek ontvangt u Uw vertaling op de manier zoals met u voorheen is overeengekomen.
d) Vertaling van websites privé of zakelijk
Voor de vertaling van websites privé of zakelijk is het voldoende Uw adres en wensen aan ons door te geven. Na ontvangst sturen wij U een berekening van de kosten voor de vertaling. U betaalt op een voor U gemakkelijke manier. Binnen het overeengekomen tijdsbestek ontvangt U Uw vertaling op de manier zoals met U voorheen is overeengekomen.
• Mondelinge vertaling
Stuur ons Uw wensen, de plaats waar de vertaling plaats gaat vinden, de duur van de vertaling en de eisen van de vertaling. Na ontvangst sturen wij U een berekening voor de vertaling. U betaalt onze diensten op een voor U gemakkelijke manier. Onze specialisten zijn altijd bereidt naar de door U gewenste plaats te reizen.
• Correctie en proeflezing de van reeds vertaalde teksten
Onze specialisten zijn bereidt reeds vertaalde teksten te corrigeren en proef te lezen. Stuur ons de tekst gedrukt per post of per e-mail. Na ontvangst sturen wij U een berekening en een schatting van de tijdsduur voor de vertaling. U betaalt onze diensten op een voor U gemakkelijke manier. Binnen het overeengekomen tijdsbestek ontvangt U Uw vertaling op de manier zoals voorheen met U is overeengekomen.
• Mogelijkheden van betaling
U betalingen kunnen op de volgende manieren geschieden: per bank, met creditcard, d.m.v. Western Union, per postwissel of op internet.
• Expresvertaling
Wij zijn altijd bereid om elke dringende vertaling aan te nemen en uit te voeren. Ons bureau Moment Translate heeft hiervoor voldoende hooggekwalificeerde vertalers in dienst.
• Vertrouwelijke behandeling van documenten
Wij garanderen onze klanten een strikt vertrouwelijke behandeling en bewaring van alle documenten.
• Stijl en terminologie
Wij zijn bereid aan alle wensen op het gebied van stijl en terminologie van de klant te voldoen. Wilt U er alstublieft op letten dat de tekst die naar ons wordt verstuurd is gecontroleerd op spelling en grammatica, dit leidt tot een beter resultaat van de vertaling.
• Vormgeving
Wij bieden de mogelijkheid te vertalen met behoud van formaat, tabellen tekeningen etc. Als dit door de klant gewenst is word dit overlegd bij overlegging van de documenten.
• Extra kosten
Moment Translate biedt zijn diensten aan bij het mondeling vertalen voor privé en zakelijke doeleinden. Alle transport kosten, die samenhangen met het reizen van een tolk naar de plaats van bestemming en terug zijn voor de rekening van de klant.
 

Copyright © Moment Translate