Moment Translate Logo
 
Cennik

Usługa Wielkość Cena
Tłumaczenia pisemne
Korespondencja prywatna 1 slowo/1 str, 1800 znaków € 0,025-0,06/6,25-15
Korespondencja biznesowa, dokumentacja itd. 1 slowo/1 str, 1800 znaków € 0,025-0,06/6,25-15
Teksty specjalistyczne: prawnicze, medyczne, naukowe, techniczne itd. 1 slowo/1 str, 1800 znaków € 0,04-0,08/10-20
Tłumaczenia literackie 1 slowo/1 str, 1800 znaków € 0,033-0,07/8,25-17,5
Produkcja reklamowa 1 slowo/1 str, 1800 znaków € 0,04-0,08/10-20
Strony internetowe prywatne i korporacyjne 1 slowo/1 str, 1800 znaków € 0,04-0,08/10-20
Oprogramowanie 1 slowo/1 str, 1800 znaków € 0,04-0,08/10-20
Tłumaczenia ustne
Tłumaczenie oraz towarzyszenie delegacjom a osobom prywatnym 1 godzina € 30
Obsługa prezentacji, konferencji, w tym telewizyjnych, forumów itd. 1 godzina € 35
Tłumaczenie zapisów magnetowidowych i nagrań 1 minuta € 3-6
Redagowanie oraz korekta gotowych tłumaczeń 1 slowo/1 str, 1800 znaków € 0,015-0,04/3,75-10


Cena się różni w zależności od miejsca wykonania tłumaczenia oraz dziedziny, której dotyczy tekst.
Cena minimalnego tłumaczenia pisemnego wynosi € 10
Wielkość minimalnego tłumaczenia ustnego jest równa 8 godzinom.
To wcale nie są kompletne usługi, które oferujemy. Skontaktuj się z nami, rozpatrzymy wszystkie propozycje!
 

Copyright © Moment Translate